Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 

2024

Ålder

Avgift

0-12 år:

250 kr

13-19 år:

350 krSeniorer och veteraner

500 kr

Familjemedlemskap

600 kr

Stödmedlem:

200 kr

Medlemsavgift i IK PALLAS
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5440-4819
Ange vald medlemsavgift, namn, adress, telefon och födelsedatum.  
Medlemsavgiften bör vara betald innan du anmäler dig till någon av 2022 års tävlingar.
OBS Detta för att olycksfallsförsäkringar skall gälla.